Historické únikové místnosti v Liberec

Nebojte se: toto není lekce dějepisu, takže nebudete muset psát zprávu o tom, co se stalo v roce 1861, ani si pamatovat jména všech britských králů. V těchto únikových místnostech se přenesete do jiné doby. Smysluplná zápletka vám zrychlí tep a atmosféra podpoří myšlenkové pochody. Změníte běh dějin?


We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.