Escape game Hotel Clayton

Company: Rebus Escape

Contacts:

Olbrachtova 37 460 15 Liberec ()

+420 773 258 100

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Description:

Vydáváte se na dovolenou. Pro svůj pobyt jste si vybrali jeden z nejluxusnějších hotelů v Irsku, ale návštěva hotelu může čítat nejedno překvapení. Víte, kdo například bydlel v hotelu před Vámi? Dokážete vyřešit záhadu hotelu Clayton nebo zůstanete v Irsku navždy?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.