Escape game Dědictví

Company: Mazement

Average Rating:

5.0 / 5

2 reviews

Contacts:

Polská 40 ()

+420 228 883 066

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест Psychopatův komplex

Psychopatův komplex

Rating: (2 reviews)

Description:

Dědeček byl slavný vynálezce a úspěšný obchodník. Na sklonku života zjistil, že se jeho obchodní tajemství snaží získat mafie, a proto ho zabezpečil do trezoru ve své kanceláři. Pro vás připravil vodítka, jak se k dědictví dostat.

Bohužel došlo na dědečkovy obavy. Mafie ho připravila o život a nyní se snaží dostat i k jeho trezoru. Máte před ní jen hodinu náskok. Zvládnete rozluštit všechna vodítka a dostat dědictví do bezpečí? Čas běží...