Escape game The Bomb Game

Company: TRAP

Average Rating:

5.0 / 5

2 reviews

Contacts:

PRAHA I, JUNGMANNOVA 12. ()

+420-222958007

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

Description:

Právě vstoupíte do sklepení banky, které se stalo útočištěm teroristy. Po několi ktýdnů zde žije a vyrábí bombu, která má zneškodnit banku. Poté, co uzavřel s bankou smlouvu, přišel o vše - o svůj dům, rodinu, peníze. Jeho jediným životním smyslem je tedy pomstít se a zneškodnit mezinárodní síť bank. "Úspěšně" bombu sestrojil již ve dvou velkých městech. Vašim úkolem je nyní najít bombu a zneškodnit ji, aby nedošlo k dalšímu výbuchu.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.