Escape game STB Archive

Company: ExitPrague

Contacts:

Na Veselí 15 140 00 Praha 4 ()

739 147 657.

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

Description:

Ocitnete se v době před pětašedesáti lety a zažijete příběh Františka K., který byl podezřelý z útoků na kanceláře KSČ provedených v roce 1948. I když se František pouze nacházel ve špatnou chvíli na špatném místě, byly útoky záminkou pro vydírání příslušníky StB. Pod silnými nátlaky nakonec František svůj odpor vzdává a stává se konfidentem StB. Ve svém srdci však cítí, že nejedná správně a proto se rozhodne své nově nabyté kontakty zužitkovat pro dobrou věc. Jeho cílem je ukrást přísně chráněnou složku z tajných kanceláří StB a předat je západní tajné službě po své emigraci. V momentě, kdy vkročí do střežené místnosti, zámek zaklapne a má přesně 60 minut na to, aby složku sebral a dostal se ven.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.