Escape game Flee

Company: Flee

Average Rating:

5.0 / 5

2 reviews

Contacts:

Koterovská 601/25, Plzeň v 1 ()

+420 735 021 280

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

Description:

Útěk z místnosti (Real-life room escape) je druh dobrodružné logické hry, ve které je skupina lidí zamčena v pokoji a díky využití prvků pokoje musí vyřešit řadu hádanek, najít stopy a uniknout z místnosti během jedné hodiny.