Escape game Flee

Company: Flee

Average Rating:

5.0 / 5

2 reviews

Contacts:

Koterovská 601/25, Plzeň v 1 ()

+420 735 021 280

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

Description:

Útěk z místnosti (Real-life room escape) je druh dobrodružné logické hry, ve které je skupina lidí zamčena v pokoji a díky využití prvků pokoje musí vyřešit řadu hádanek, najít stopy a uniknout z místnosti během jedné hodiny.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.