Escape game SECRET OF TOMB

Company: TRAP

Average Rating:

5.0 / 5

2 reviews

Contacts:

PRAHA I, JUNGMANNOVA 12. ()

+420 222 958 007

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест The Bomb Game

The Bomb Game

Rating: (2 reviews)

Description:

Brent Chadwick měl složité dětství. Vyrůstal ve stínu své matky Lucille, která byla zakladatelkou sekty nepokušitelných. Členové sekty byli pravoslavní křesťané, kteří uznávali kázání: "Odolej všem pokušením. Pokud nejsi schopen odolat, máš šanci ke spáse jen tehdy, potrestáš-li sám sebe dle svého provinění." Brenta Chadwicka vyrůstání v tomto prostředí psychicky velmi poznamenalo. Po smrti své matky se ukryl do podzemní kláštera, kam za pár vteřin vstoupíte. Vzhledem k jeho pomatené mysli se tento klášter stal místem plným nástrah a pastí. Abyste klášter opustili, musíte najít urnu s popelem Brentovy matky Lucille a osvobodit její duši. Pokud se vám to nepovede do šedesáti minut, Brent se vrátí do svého úkrytu...a opravdu bych si nepřál být v té chvíli ve vaši kůži! Hodně štěstí.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.